หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถยนต์ [VDO]

สถานตรวจสภาพรถ ดำเนินการตรวจสภาพรถเพื่อรับรองสภาพรถสำหรับรถที่จะต่ออายุทะเบียนหรือเสียภาษีประจำปี และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถยนต์

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้