งานติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพรถ “ตรอ.อันดามันเซอร์วิส”

ขอบคุณ ตรอ.อันดามันเซอร์วิส  จ.ภูเก็ต ที่ให้ความไว้วางใจทีมงาน Attencon ติดตั้งตรวจสภาพรถ

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้