ทีมวิทยากรแอ็ดเท็นคอนร่วมให้คำแนะนำ จ.ปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครนายก

ทีมวิทยากรแอ็ดเท็นคอนร่วมให้คำแนะนำ ตรอ.จ.ปราจีน,สระแก้ว,นครนายก

ในการจัดอบรมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามโครงการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถจังหวัดปราจีนบุรี,สระแก้ว,นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2559

 

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้