ทีมวิทยากรแอ็ดเท็นคอนร่วมให้คำแนะนำ ตรอ.จ.นครสวรรค์

ทีมวิทยากรแอ็ดเท็นคอนร่วมให้คำแนะนำ ตรอ.จ.นครสวรรค์ ในการอบรมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถ จังหวัดนครสวรรค์ จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้