ภาพบรรยากาศการบรรยายที่ สนข.ลพบุรี

ทีมวิทยากรจาก attendcon ร่วมบรรยายที่ สนข.ลพบุรี

ในการประชุมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้