หลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดวันปิดรับสมัคร

โดยการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในแถบสมัครฝึกอบรม (คลิกที่นี่)

ตลอด 24 ชั่วโมง

 

** วัน เวลาการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

เบอร์โทรติดต่อ 099-015-7114 (นายยุทธกร  ใจปัญญา) (ธ.กรุงไทย 984-0-19198-5)

การชำระค่าลงทะเบียนต้องได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ยื่นในวันลงทะเบียน) (ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมในวันแรกของการฝึกอบรม)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับการอบรม 2 ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา (**สำหรับผู้ที่จะทำบัตรฯ** วุฒิการศึกษาต้องเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2555) 2 ใบ

  1. เอกสาร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล ในกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยน 2 ใบ

 

การแต่งกาย

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสื้อคอมีปก รองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้สมัครผ่านทางระบบจะไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

เนื่องจากรับจำนวนจำกัด

 

ข้อมูลสรุปเครื่องตรวจสภาพรถที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว

สามารถตรวจสอบได้ที่ Web Link

  1. เข้าไปที่ “ส่วนงานราชการ”
  2. เข้าไปที่ “การให้ความเห็นชอบเครื่องตรวจสภาพรถ”

สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สามารถดูแผนที่ได้ https://www.facebook.com/data.dic

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้