แอ็ดเท็นคอนส่งวิทยากรร่วมให้ความรู้ ตรอ.จ.สุโขทัย

โครงการสัมมนา

การรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศโปรแกรมใหม่เชิงปฏิบัติการ Work Shop ตรอ.จ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ โรงเรียน สอนขับรถ เจริญกิจ สุโขทัย

จัดการสัมมนาโดย ฝ่ายตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้