การวิจัยประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสภาพรถเอกชน

การวิจัยประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสภาพรถเอกชน

Version
Download25
Stock
File Size1.94 MB
Create Date12 สิงหาคม, 2016
Download

เป็นบทความเชิงวิชาการ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกระบวนการตรวจสภาพรถของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ที่เริ่มมีนโยบายให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสภาพรถและทำหน้าที่ตรวจสภาพรถตาม หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

หมายเหตุ บทความนี้ไม่ได้ระบุปีที่จัดทำ ซึ่งเนื้อหาบางส่วนอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ที่มา: http://hrn.thainhf.org/document/research/research_556.pdf

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้