ลักษณะรถตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 (รย.1-17)

ลักษณะรถตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 (รย.1-17)

Version
Download714
Stock
File Size543.38 KB
Create Date21 มิถุนายน, 2016
Download

ลักษณะรถแต่ละประเภทตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 (รย.1-17)

 • รย.1  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
 • รย.2  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน  7  คน
 • รย.3  รถบรรทุกส่วนบุคคล
 • รย.4  รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 • รย.5  รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
 • รย.6  รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  7  คน
 • รย.7  รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
 • รย.8  รถยนต์รับจ้างสามล้อ
 • รย.9  รถยนต์บริการธุรกิจ
 • รย.10  รถยนต์บริการทัศนาจร
 • รย.11  รถยนต์บริการให้เช่า
 • รย.12  รถจักรยานยนต์
 • รย.13  รถแทรกเตอร์
 • รย.14  รถบดถนน
 • รย.15  รถใช้งานเกษตรกรรม
 • รย.16  รถพ่วง
 • รย.17  รถจักรยานยนต์สาธารณะ
คัดลอกลิงค์เรื่องนี้