เครื่องวัดควันดำ KOENG รุ่น DS-2000R Diesel Smoke Meter

เครื่องวัดควันดำ ยี่ห้อ KOENG รุ่น DS-2000R Diesel Smoke Meter (ประเทศเกาหลี)

Using the reflection photometry principle, the DS-2000R measures exhaust smoke from all kinds of diesel engines.

ดาวนโหลดแคตตาล็อก

อ่านเพิ่มเติม