เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง

เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง SC-05: 94/114dB Sound Calibrator

รหัสสินค้า: เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง-sc-05-94114db-sound-calibrator หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง SC-05: 94/114dB Sound Calibrator

Product Description

This is a brand new CEM SC-05 industrial sound level meter calibrator. This device is designed to calibrate sound meters with 1/2″ and 1/4″ microphone. This calibrator complies with IEC 942 Class 2 standard. Its compact size makes the device very easy to carry and handle. Ideally, the sound meter should be calibrated once a year.

FEATURES

* Dual sound pressure outputs at 94dB and 114dB which can be selected by a switch.
* Operates on a single 9V battery.
* Auto sound off on low battery to ensure accurate performance.

SPECIFICATIONS

* Output sound pressure levels: 114 dB and 94 dB
* Output frequency: 1000Hz +/- 4%
* Reference conditions: temperature at 23 deg C (73 deg F); Air pressure at 1013 mbar; Humidity at 65%RH
* Accuracy: +/- 0.5 dB
* Power: 9V battery
* Compliance: IEC 942 Class2
* Dimensions: 120 (L) x 51 (W) x 43 (H) mm
* Weight: approx. 130g

 

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องตรวจวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2556 บังคับใช้เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2556

ได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องวัดระดับเสียงไว้ในข้อ 5 ดังนี้

ข้อ 5 เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ต้องมีแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย เทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC) IEC 61672 Type 1 หรือ Type 2 โดยผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 หรือมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือสูงกว่า

(2) สามารถแสดงค่าวัดระดับเสียงได้ตั้งแต่ 30 dB (A) หรือน้อยกว่า ถึง 120 dB (A) หรือมากกว่า และมีความละเอียดในการอ่านไม่เกิน 0.1 dB (A)

(3) สามารถแสดงและบันทึกค่าเสียงสูงสุด (Max Hold) ได้ในขณะทำการตรวจวัด

(4) ส่วนแสดงผลของอุปกรณ์เป็นแบบตัวเลขสามารถแสดง Weighting Network เป็นแบบ A และแสดง Dynamic Characteristic เป็นแบบ Fast ได้

(5) มีช่องสัญญาณออก (Output) แบบดิจิตอล (Digital)

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

logo-atc

บริษัท แอ็ดแท็นคอน จำกัด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา

บริษัท แอ็ดเท็นคอน จำกัด เลขที่ 25/19 หมู่ที่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  • Call Us:0 2157 3266
  • Fax: 0 2157 3277
  • Mobile: 0626859226, 0816517186

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้